neagoe basarab - 15 septembrie 1521: Moare, Neagoe Basarab.

15 septembrie 1521: Moare, Neagoe Basarab.

15 septembrie 1521: Moare Domnitorul Țării Românești Neagoe Basarab.

Neagoe Basarab a fost domnul Țării Românești între 1512 și 1521.

Soția sa a fost doamna Despina, din familia sârbă Brancovici.

Neagoe a crescut în casa lui Pârvu Craiovescu. A primit o educaţie aleasă de la călugărul Macarie de la Bistriţa, patriarhul Nifon, refugiat la curtea Craioveştilor, şi Maxim Brancovič, reuşind să cunoască bine mai multe limbi de circulaţie europeană, dar şi greaca, slavona sau latina.

A călătorit prin câteva țări din Europa centrală și prin Imperiul Otoman.

A preluat diverse funcții în structurile statale ale Țării Românești.

A fost numit succesiv în dregătoriile de postelnic la 28 ianuarie 1501, mare postelnic (decembrie 1501 – 19 iunie 1509) și mare comis (24 aprilie 1510 – 28 noiembrie 1511).

În 1510 vine pe tron Vlad cel Tânăr(Văduț) care intră în conflict cu boierii Craiovești. Neagoe, sprijinit de turci, la care se refugiase, vine cu oaste otomană și îl înfrânge pe domnitor într-o luptă la Văcărești.

„Iar el nici într-un chip nu vrea să se plece şi să fie domn şi cu glas mare zise către tot norodul: Puneţi alt pe carele veţi vrea dimpreună şi cu sfatul nostru, iar pe mine mă iertaţi, că nu voi fi, iar nărodul tot striga şi zicea către dânsul: iată nu va Dumnezeu să fie altul, nici noi, ci numai tu să fii nouă domn… Deci şi Neagoe să plecă glasului năroadelor şi luă coruna şi scaunul a toată ţara românească. Şi îndată făcu judecată şi dreptate între oameni“.

scrie Letopiseţul Cantacuzinesc(8 februarie 1512)

După ce a urcat pe tronul Țării Românești , Neagoe Basarab a încurajat dezvoltarea comerțului și meșteșugurilor.

A practicat o politică de echilibru, căutând să contrabalanseze suzeranitatea turcească prin legături diplomatice cu puterile creștine.

A încercat să medieze conflictul dintre creștinii ortodocși și catolici.

Relațiile bune cu Polonia, Ungaria, Veneția și papa au adus un avânt economic, demografic și spor de venituri. Acest lucru i-a facilitat lui Neagoe Basarab realizarea unei opere edilitare fără precedent.

A încercat să devină parte a unei coaliții a statelor răsăritene împotriva Imperiului Otoman.

Cu toate acestea, tara a rămas perioada domniei lui vasală Imperiului Otoman.

Neagoe Basarab a făcut donații generoase mănăstirilor ortodoxe în Țara Românească, în țările din Balcani, Patriarhiei Ecumenice, lăcașurilor de cult din Ierusalim și de la Muntele Sinai.

În timpul domniei sale a fost construită Mănăstirea Curtea de Argeș.

De acest monument se leagă ”Legenda meșterului Manole”. Baza acestei creații populare o reprezintă fapte reale.

Locașul îmbină elemente microasiatice, armenești, bizantine și occidentale. Acestea din urmă au fost aduse de meșterii sași, față de care domnitorul a știut să își afirme exigențele.

Sfințirea mănăstirii s-a făcut la 15 august 1517 în prezența unor figuri de seamă ale lumii ortodoxe: patriarhul de la Constantinopol Teolept I alături de protosul(conducătorul) Gavril al mănăstirilor athonite

Neagoe Basarab este autorul uneia dintre cele mai vechi capodopere ale literaturii vechi sud-est europene:

Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul sau Teodosie.

A fost scrisă în slavonă, a fost tradusa ulterior.

Neagoe Basarab, în „învățăturile” sale către fiul său Teodosie,a scrs despre principii de guvernare politică a statului, despre principii morale de educare a tineretului, și despre principii de îmbunătățire spirituală, care oferă celor ce le vor urma moștenirea adevăratelor valori, cele duhovnicești.

Această monumentală lucrare a fost creată între anii 1519-1521.

După nouă ani de rodnică domnie, a trecut la cele veşnice, „lăsând în urma sa multă lumină, lumină ale cărei raze pătrund până la noi cei de astăzi“.

A fost înmormântat în gropniţa domnească de la Curtea de Argeş, ctitoria sa, iar piatra de mormânt aminteşte:

„A răposat robul lui Dumnezeu Io Neagoe Voievod şi Domn a toată Ţara Românească şi a părţilor dunărene, în luna lui Septembrie 15 zile, anul 7029 (1521), crugul soarelui 26, crugul lunii 15, temelia 18. A domnit 9 ani şi jumătate. Şi rog pe cei ce Dumnezeu îi va îngădui să vie după noi, să păzească adăpostul acesta mic şi lăcaşul oaselor mele, ca să fie nestricat“.

Neagoe Basarab a fost supranumit „Marc Aureliu al Ţării Româneşti, principe, artist şi filosof” (B. P. Hasdeu) sau „domn cu apucături împărăteşti” (Nicolae Iorga).

15 septembrie, momente de amintit

1486: Incepe construcția unui nou palat domnesc la Hârlau, din ordinul lui Ștefan cel Mare.

1538: Se instaurarea dominația otomana asupra Moldovei. Ștefan Lăcustă a fost numit domn de către sultan. Va domni până în 1540.

1774: Incepe prima domnie a lui Alexandru Ipsilanti în Țara Românească (1774-1782);

A reaorganizat fiscalitatea și administrația, iar în domeniul justiției, a promulgat un nou cod de legi – „Pravilniceasca condică” .

1812: Trupele ruse, în retragere, incendiază orașul Moscova în fața armatei lui Napoleon.

1830: Este inaugurată în Anglia linia de cale ferată Liverpool-Manchester, prima cale ferată din lume.

1890: Se naste, Agatha Christie, scriitoare britanică.

1911: Se naste, Emil Botta, actor și poet român.

1916: Se naste, Constantin Virgil Gheorghiu, poet, romancier, jurnalist, preot și diplomat român.

1916: Tancurile sunt folosite pentru prima dată în bătălie. Bătălia de pe Somme, 49 de tancuri britanice.

1924: România: Începe Răscoala de la Tatarbunar.

1935: Liderul nazist Adolf Hitler anunță noi legi rasiale.

1944: „Cea mai amară bătălie a războiului pentru pușcașii marini”. Începe Bătălia de la Peleliu între Statele Unite și Japonia pe teatrul Pacific al celui de-al Doilea Război Mondial, terminată la sfârșitul lunii noiembrie cu victorie americană.

1959: La Brașov se încheie procesul scriitorilor germani.

Cinci scriitori transilvăneni de limbă germană, Andreas Birkner, Wolf von Aichelburg, Georg Scherg, Hans Bergel și Harald Siegmund sunt condamnați pentru „infracțiunea de instigare împotriva ordinii sociale și agitație” la un total de 95 de ani de muncă silnică, confiscarea averilor și anularea drepturilor civile.

2009: Moare, Nicu Constantin, actor român de teatru și film

https://www.paripont.ro/31-iulie-1939-se-naste-nicu-constantin-actor-roman-de-teatru-si-film/

by Kizzi

Please follow and like us:
follow subscribe - 15 septembrie 1521: Moare, Neagoe Basarab.1
en US Tweet - 15 septembrie 1521: Moare, Neagoe Basarab. 20
en US save - 15 septembrie 1521: Moare, Neagoe Basarab.20

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

PariPont
Citește articolul precedent:
Inaltarea Sfintei Cruci - 14 septembrie: Înălțarea Sfintei Cruci
14 septembrie: Înălțarea Sfintei Cruci

14 septembrie: Înălțarea Sfintei Cruci este cea mai veche și cea mai importantă dintre sărbătorile creștine închinate cinstirii crucii lui...

Închide