sf ilie - 20 iulie Sfantul Mare Proroc Ilie Tesviteanul.

20 iulie Sfantul Mare Proroc Ilie Tesviteanul.

La data de 20 iulie, Biserica Ortodoxa Romana sărbătorește ridicarea la cer a Sfântului Mare Proroc Ilie, Tesviteanul.

Fiind unul dintre cei mai importanți proroci din Vechiul Testament, Sfantul Ilie este celebrat ca un mare făcător de minuni și aducător de ploi în vreme de secetă.

Sfântul si marele Proroc Ilie, înger întrupat în carne ce a primit de la Dumnezeu puterea de a deschide și închide cerurile, era de origine din Tesvi în Galaad.

Tradiția apocrifă, care a transmis aceste detalii, precizează că el era din tribul lui Aaron și deci era preot.

Se spune că la nașterea sa tatăl său a văzut oameni îmbrăcați în alb învelindu-l în scutece de foc și, dându-i numele, i-au dat să mănânce o flacără, simbol al râvnei pentru Dumnezeu.

Ilie, incă din copilărie, ținea strict toate poruncile Legii și se ținea în permanență în fața lui Dumnezeu prin post neîncetat și rugăciune. Acestea i-au facut sufletul ca focul și făcură din el modelul vieții mănăstirești.

A activat în Regatul de Nord, în timpul regelui Ahab.

Ahab s-a căsătorit cu o principesă păgână, Isabela, care l-a ademenit și pe el să cadă în idolatrie, lipsa de pioșenie și depravarea predecesorilor săi ajunse la culme.

Încurajat de sotia sa, el îi persecuta pe Proroci și pe toți oamenii rămași credincioși lui Dumnezeu și se închina idolilor Baal și Astarte.

Sfântul și Marele Proroc Ilie l-a abordat pe Ahab în chip direct.

El purta o aprigă luptă pentru dreapta credință a poporului care prin exemplu mai marilor săi era târât în idolatrie.

La cuvintele Profetului, o secetă groaznică se abătu atunci, asupra pământului: totul fu secat, devastat, ars ; bărbații, femeile, copiii, animalele domestice și animalele sălbatice, toate mureau din lipsa hranei, izvoarele secau, plantele se ofileau și nimic nu scăpa urgiei îngăduite de Dumnezeu, cu speranța că foametea va face pe poporul lui Israel să se căiască și să se întoarcă la credință.

Din porunca lui Dumnezeu, Prorocul, s-a acoperit cu o piele de oaie și înveșmântat cu piele de vițel, părăsi ținutul lui Israel și se duse la râul de Chorrath (Kerrith), aflat dincolo de Iordan.

Se adăpa cu apa cascadei iar Domnul îi trimise corbi pentru a-i duce pâine dimineața și carne seara, ca să trezească în proroc mila pentru poporul care suferea.

Sfantul Ilie - 20 iulie Sfantul Mare Proroc Ilie Tesviteanul.
Sfântul Mare Proroc Ilie Tesviteanul

Când cascada secă, Dumnezeu își trimise slujitorul său la Sarepta din Sidon, să vadă de-a lungul drumului efectele dezastruoase ale secetei, pentru a trezi încă o dată în el milă.

Ilie ajunse la o văduvă săracă, păgână, care aduna lemne pentru a coace pâine pentru ea și fiul ei.

În ciuda sărăciei, ea puse înainte de toate datorate ospitalității și îndată ce Prorocul i-o ceru, ea îi pregăti o pâine, cu făina și uleiul pe care le mai avea.

Primi fără întârziere răsplata ospitalității sale: la cuvântul Prorocului, covata sa cu faină și urciorul cu ulei nu se mai goliră până la revenirea ploii.

Trecuseră câteva zile de când Ilie era găzduit la această văduvă, când fiul ei muri. Femeia, în durerea ei, îl acuza pe Ilie că ar fi adus nenorocirea asupra casei ei.

Ilie îl luă pe copil, îl urcă la etaj acolo unde locuia el și după ce a suflat de trei ori asupra trupului neînsuflețit chemându-l cu strigăte puternice pe Dumnezeu.

El îl înapoie pe tânărul băiat viu mamei sale, profețind astfel învierea mortilor.

Ajuns prin râvna sa pe culmea cea mai de sus a virtuții, Sf. Proroc Ilie nu a trecut la cele veșnice, ci a fost ridicat la cer fiind considerat demn de a vedea față în față slava Dumnezeului întrupat, alături de Moise și de cei trei Apostoli în ziua Schimbării la față.

Sfârșitul lui Ilie este prezentat ca o minune

Aceasta s-a petrecut cu puterea lui Dumnezeu, pe Care Ilie L-a slujit cu multă autoritate. Se spune că, simțind el că zilele pe pământ sunt numărate, și-a ales ca succesor pe Elisei.

Atât de mare a fost personalitatea lui, încât Domnul i-a făcut această favoare de a se muta din viața aceasta pământească la viața cea cerească, fără a trece prin poarta morții. Este a doua personalitate a Vechiului Testament care s-a înălțat cu trupul la cer. Minunea a fost văzută de către ucenicul său, iar el s-a înălțat la cer pe o căruță de foc trasă de cai.

În tradiția populară, Sfantul Mare Proroc Ilie este considerat ocrotitorul recoltelor și a rămas în istoria Bisericii Ortodoxe ca un exemplu de credință și curaj demn de urmat.

Biserica Ortodoxă îi aduce multă cinstire, pentru că este pomenit ca mare bărbat și erou al credinței.

Există tradiții populare diferite din toate zonele geografice ale Românei, încât unitatea este cinstea deosebită care i se cuvine profetului Ilie.

Oamenii cred că atunci când se întâmpla fenomene meteorologice spectaculoase, Ilie de fapt traversează cerul cu căruța lui de foc, pentru a ne ocroti.

El este mereu și mereu în slujba binelui. Dreptatea si autoritatea precumpănesc în raport cu alte virtuți ale sfinților Noului Testament.

Fiind unul dintre Profeții evrei, Biserica Ortodoxă îl cunoaște sub numele de Sfântul Mare Proroc Ilie Tesviteanul.

Statisticile existente la nivel național arată ca peste 120.000 de persoane poartă numele Sfântului Ilie.
Multe biserici, de la orașe sau de la sate, au hramul Sf. Ilie.

Potrivit tradițiilor, de Sfântul Ilie se mănâncă, pentru prima dată, roada nouă de mere și de struguri, nuci și alune.

Sf. Ilie este considerat și patronul apicultorilor: în această zi, la sate, apicultorii recoltau mierea de albine, activitate cunoscută sub denumirea de „retezatul stupilor”.

Sfântul Ilie este ocrotitorul Forțelor Aeriene Române.

Ziua aviatiei romane - 20 iulie Sfantul Mare Proroc Ilie Tesviteanul.
20 iulie România: Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene

20 iulie, cele mai importante evenimente

356 î.Hr.: Se naste, Alexandru cel Mare, rege macedonean.

1402: Bătălia de la Ankara. Timur conducător al Imperiului Timurid, învinge forțele Imperiului Otoman ale sultanului Baiazid I.

20 iulie 1514: Gheorghe Doja a fost torturat și executat din ordinul lui Ioan Zapolya. Ordinul vine in urma înfrângerii răscoalei țărănești condusă de el.

1821: Se naste, Alexandru Zane, pașoptist.

1848: Are Manifestație de protest pe câmpia de la Filaret. Aceasta a fost împotriva încălcării teritoriului țării de către armata otomană pe 19 iulie.

1868: Se naste, Miron Cristea, primul patriarh al BOR.

1885: Este legalizat fotbalul profesionist în Marea Britanie.

1896: Apare ziarul „Liga ortodoxă”, sub conducerea lui Alexandru Macedonski.

1906: Se naste, Călin Alupi, pictor și profesor de pictură român.

20 iulie 1927: Prințul Mihai, devine, la numai 5 ani, rege al României, în urma decesului bunicului său, Regele Ferdinand I.

1927: Se naste, Matilda Caragiu Marioțeanu, lingvist român, membru corespondent al Academiei Române.

1937: Moare, Guglielmo Marconi, fizician italian, laureat al Premiului Nobel .

1940: Danemarca părăsește Liga Națiunilor.

1943: Se naste, Adrian Păunescu. A fost poet, prozator, jurnalist și politician român, membru de onoare al Academiei de Științe a Republicii Moldova.

1944: Adolf Hitler supraviețuiește atentatului din 20 iulie 1944. A fost o încercare de asasinat condusă de colonelul Claus von Stauffenberg.

1944: La Bombay, India, autoritățile anunță o epidemie holerică care a ucis 34.000 de oameni în trei luni.

1947: Se naste, Carlos Santana, muzician american de origine mexicană.

1953: Se naste, Dave Evans, cântăreț australian (AC/DC și Rabbit).

2014: Moare Constantin Lucaci, sculptor român.

2016: Moare, Radu Beligan, actor român de teatru și film.

by Kizzi

Please follow and like us:
follow subscribe - 20 iulie Sfantul Mare Proroc Ilie Tesviteanul.1
en US Tweet - 20 iulie Sfantul Mare Proroc Ilie Tesviteanul. 20
en US save - 20 iulie Sfantul Mare Proroc Ilie Tesviteanul.20

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

PariPont
Citește articolul precedent:
nicolae paulescu - 19 iulie 1931: Moare, Nicolae Paulescu, medic român, descoperitorul insulinei
19 iulie 1931: Moare, Nicolae Paulescu, medic român, descoperitorul insulinei

În cartea The Priority of N.C. Paulescu in the Discovery of Insulin, publicată în 1976 profesorul Ioan Pavel a prezentat...

Închide