Manastirea Cetatuia Iasi - Manastirea Cetatuia Iasi, ctitorie a Voievodului Gheorghe Duca

Manastirea Cetatuia Iasi, ctitorie a Voievodului Gheorghe Duca

Manastirea Cetatuia din Iași este o ctitorie a voievodului Gheorghe Duca în secolul al XVII-lea (1665-1666, 1668-1672 și 1678-1683).

Este așezata pe un deal înalt din partea de sud a Iașului, de unde se poate vedea o frumoasa panoramă a orașului.

Manastirea Cetatuia a fost construită de la început ca un complex fortificat medieval pentru a oferi domnitorului și boierilor un ajutor pentru o rezistență înarmată împotriva invadatorilor.

Aici a funcționat o tiparniță cu litere grecești, adusă de la Veneția.

Ajunsă o ruină la sfârșitul secolului al XIX-lea, mănăstirea a fost restaurată în perioada interbelică la inițiativa istoricului Nicolae Iorga.

Ansamblul Mănăstirii Cetățuia a fost inclus pe Lista monumentelor istorice din județul Iași din anul 2015.

Cetatuia3 - Manastirea Cetatuia Iasi, ctitorie a Voievodului Gheorghe Duca

Pe dealul Cetățuia ce domină partea de sud a Iașului se aflau vii, grădini, livezi sau pădure. În anul 1666, domnitorul Gheorghe Duca al Moldovei (1665-1666, 1668-1672 și 1678-1683) a cumpărat acolo, de la mai mulți proprietari si in anul 1668 după revenirea sa pe tron, s-a început construirea unei mănăstiri fortificate. Aceasta trebuia să îndeplinească și rolul de cetate de apărare în cazul unor invazii ale Moldovei.

Începerea construcției este menționată de Ion Neculce în cronica sa, unde a scris:

„Viindu Duca-vodă cu a dooa domnie în țară, arătă-să la hire mai aspru decât cum era cu domnia dintăiu. Și și începu a zâdi mănăstirea Cetățuia, că era țara plină de oameni și cu hrană și agonisită bună”.

După cum susțin unii cercetători, lucrările de construcție au fost realizate sub conducerea lui Grigore Cornescu. Tot el a lucrat și la restaurarea bisericii de la Mănăstirea Curtea de Argeș (în 1679), ctitorită de Neagoe Basarab.

Deasupra intrării în pronaos a fost pusă o placă cu următoarea pisanie în limba greacă:

„S-a ridicat acest dumnezeiesc locaș, cu hramul Sfinților vestiți și pretutindeni lăudați și înaintemergători Apostoli Petru și Pavel de către iubitorul de Dumnezeu și strălucitul Domn Io Duca Voievod al întregii Moldove, spre mântuirea sufletului său, fiind Patriarh al sfintei cetăți a Ierusalimului Domn Domn Dosithei și păstorind Preasfințitul Mitropolit al Moldo-Vlahiei Domn Domn Dosoftei, în anul de la zidirea lumii 7180, iar al întrupării 1672.”

Având o incintă fortificată, Mănăstirea Cetățuia a servit, în mai multe rânduri, ca loc de refugiu al mai multor domnitori ai Moldovei.

După asedierea Vienei de către turci (1683), oștile poloneze au început să facă dese incursiuni în Moldova, ajungând uneori până la Iași. Rămas fără cai, domnitorul Constantin Cantemir (1685-1693) a fost nevoit să se retragă între zidurile Cetățuii. După cum scrie cronicarul Ion Neculce:

„Și domnie în Iași, după ce i-au luat caii, nu putè șădèa, ce s-au mutat în Cetățuia. Că de nu s-ar hi mutat în Cetățue, când au bătut poghiiazul pe Velicico hatmanul la Copou, l-ar hii luat și pe dânsu din Iașii”.

Fiul său, domnitorul Dimitrie Cantemir, s-a refugiat și el în Cetățuia, când sultanul a declarat război Rusiei (1710).

„Iară dupre aceia, Dumitrașco-vodă s-au mutat în Cetățuia, de șidea. Iar slujitorii ce avea șidea la corturi, unde sunt acum curțile domnești la Frumoasa. Țara să băjenisă dintr-aceia spaimă ce să făcusă. Boiarimea mai toți fugisă de pre lângă dânsul, de-l lăsasă sângur, socotind unii că să va mazili din pricina turcilor, alții socotiia că or veni moscalii și or luoa țara, și n-a mai fi Dumitrașco-vodă domnu stăpân.”

Cetatuia2 - Manastirea Cetatuia Iasi, ctitorie a Voievodului Gheorghe Duca
Manastirea Cetatuia

Mănăstirea Cetățuia a fost folosită în anumite perioade ca depozit de grâne al oștilor turcești (1788) sau ca spital militar al armatelor rusești (1788-1792 și 1806-1812).

Cetatuia - Manastirea Cetatuia Iasi, ctitorie a Voievodului Gheorghe Duca

Mănăstirea Cetățuia a ars în anul 1822, când turcii au incendiat niște case din apropiere. Biserica a fost reparată în perioada 1827-1837, cu acest prilej fiind reîmprospătată pictura interioară.

În decembrie 1863, prin Legea secularizării averilor mănăstirești a domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), Mănăstirea Cetățuia a fost scoasă de sub tutela Patriarhiei Ierusalimului, iar călugării greci au plecat.

Mult timp, Biserica Mănăstirii Cetățuia a fost filială a Parohiei Galata.

În anul 1903, Nicolae Iorga scria că „Cetățuia … era singură, pustie și, într-o seară” când s-a urcat „pe coasta rotunjită a muncelului”, a fost speriat de strigătul huhurezului care viețuia „sub bolțile pivnițelor părăsite”.

Mănăstirea a ajuns o ruină la sfârșitul secolului al XIX-lea, zidurile bisericii erau măcinate de infiltrația apei pluviale, iar turla de pe naos era pe jumătate descoperită. Aceasta este starea în care o găsea arhitectul Constantin Băicoianu, sub coordonarea căruia s-au efectuat reparații la biserică în 1896.

Manastirea Cetatuia a fost restaurata în perioada 1910-1911, la inițiativa Comisiunii Monumentelor Istorice.

Cetatuia4 - Manastirea Cetatuia Iasi, ctitorie a Voievodului Gheorghe Duca
Manastirea Cetatuia Iasi

În octombrie 1911, lucrările au fost finalizate, iar mănăstirea a putut fi vizitată de delegații universităților străine veniți la sărbătorirea semicentenarului Universității din Iași.

În aceeași zi, aviatorul Aurel Vlaicu a zburat deasupra orașului Iași cu avionul construit de el, făcând mai multe virajuri în jurul dealului și Mănăstirii Cetățuia.

În timpul primului război mondial, clădirile din incinta mănăstirii au servit ca spital militar. Aici au fost îngrijiți ostașii răniți.

În anul 1930, la inițiativa lui Nicolae Iorga, președintele Comisiunii Monumentelor Istorice, au fost refăcute biserica și încăperile mănăstirii, după cum atestă o placă memorială amplasată pe clădirea Egumeniei.

Ansamblul pictural al bisericii este de o mare valoare artistică.

Manastirea Cetayuia - Manastirea Cetatuia Iasi, ctitorie a Voievodului Gheorghe Duca
Manastirea Cetatuia Iasi

Biserica a fost pictată în 1673, în frescă, de meșteri aromâni, frații Mihai, Gheorghe și Dima din Ianina (Grecia). Ei au fost ajutați de zugravii români Nicolae „zugravul cel bătrân” și Ștefan care lucraseră și la pictarea Bisericii Trei Ierarhi.

Cetatuia1 - Manastirea Cetatuia Iasi, ctitorie a Voievodului Gheorghe Duca

Pictura originală nu s-a păstrat decât parțial. Restul picturilor sunt modificări din secolul al XVIII-lea și din secolul al XIX-lea. Biserica a fost repictată în perioada 1827-1837.

Manastirea Cetatuia reprezinta un reper istoric si cultural de mare importanta pentru regiune dar si pentru intreaga tara.

Cetatuia5 - Manastirea Cetatuia Iasi, ctitorie a Voievodului Gheorghe Duca
Manastirea Cetatuia Iasi

Pozitia deosebita ofera un loc plin de liniste. Manastirea Cetatuia este un loc de neevitat pentru oricine ajunge in Iasi sau ar trebui sa devina un punct turistic si de pelerinaj.

by Kizzi

Please follow and like us:
follow subscribe - Manastirea Cetatuia Iasi, ctitorie a Voievodului Gheorghe Duca1
en US Tweet - Manastirea Cetatuia Iasi, ctitorie a Voievodului Gheorghe Duca 20
en US save - Manastirea Cetatuia Iasi, ctitorie a Voievodului Gheorghe Duca20

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

PariPont
Citește articolul precedent:
Republica Moldoveneasca - 2 august 1940 Stalin formeaza prin decret Republica Sovietica Socialista Moldovenească
2 august 1940 Stalin formeaza prin decret Republica Sovietica Socialista Moldovenească

În total, după Rudolf Joseph Rummel, aproximativ 2.344.000 de persoane, în mare parte români, au fost deportate din teritoriile anexate...

Închide